Haugesund International Preschool FUS

I Haugesund International Preschool FUS kan vi tilby barna en forutsigbar hverdag med et trygt, kompetent personale som trives godt i sammen. Hverdagen hos oss består av mye musikk, dans og sang (vi har egen dansepedagog), samt aktiviteter som stimulerer til undring og filosofering ute og inne. For å kunne gi barna det beste utgangspunktet for valg senere i livet, vil vi gjennom lek og språk vekke barnas nysgjerrighet og interesse for verden og dens mangfold. Vi praktiserer derfor engelsk i tillegg til norsk som arbeidsspråk i barnehagen. Velkommen til oss :)